CÔNG TY TNHH MICRODOT

Công Ty MICRODOT là một nền tảng công nghệ thông tin tài chính toàn cầu. Công ty được thành lập tại Trung Quốc vào tháng 5 năm 2015. Dựa trên kết quả nghiên cứu mới nhất về công nghệ tài chính, Micro Point phát triển hệ thống công nghệ dữ liệu lớn hàng đầu Internet và sử dụng các sản phẩm tuyệt vời của mình trong lĩnh vực tài chính.
Với bốn năm phát triển nhanh chóng, Tập đoàn MICRODOT được thành lập tại Trung Quốc như một trung tâm công nghệ và dịch vụ, triển khai chiến lược các nước Đông Nam Á như Indonesia, Philippines và Việt Nam, hình thành một bố cục chiến lược dựa trên công nghệ cao cấp. Hiện tại, Tập đoàn Micropoint có gần 500 tài năng công nghệ cao trên thế giới.
Chia sẻ
CÔNG TY TNHH MICRODOT đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn