CÔNG TY TNHH MIREI

Mirei Vietnam is a leading importer and distributor of Japanese beauty & lifestyle products in Vietnam. Mirei currently official Vietnam sole distributor of leading Japanese beauty brands: Saborino, Keana, Rosette, Matsuyama and 10+ other prestigious natural beauty brands.

Mirei also operates Aoi beauty stores and online retailer site aoitokyo.com, a...
Chia sẻ
CÔNG TY TNHH MIREI đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn