CÔNG TY TNHH MONICA

Ngành nghề kinh doanh chính: Bán buôn đồ uống, Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động, Dịch vụ ăn uống khác, Dịch vụ phục vụ đồ uống.
Chia sẻ
CÔNG TY TNHH MONICA đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn