CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN IN ẤN VĂN PHÒNG PHẨM DANH TIẾNG PHÁT

G4632 Bán buôn thực phẩm.
2 G4633 Bán buôn đồ uống.
3 G4641 Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép.
4 G4649 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. Y
5 G46510 Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm.
6 G46520 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông.
7 G4659 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác .
8 G4669 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu.
9 C18110 In ấn.
10 C18120 Dịch vụ liên quan đến in.
Chia sẻ
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN IN ẤN VĂN PHÒNG PHẨM DANH TIẾNG PHÁT đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn