Công ty TNHH MTV C.B.S Việt Nam

Trung tâm Đào tạo Kiến trúc CBS là đơn vị đào tạo kiến trúc tiêu biểu, theo tiêu chuẩn và chất lượng kiểm soát bởi CBS Vietnam – thành viên của tập đoàn CBS Nhật Bản và TT Kỹ thuật Điện toán ĐH Bách Khoa TP. HCM.

Tìm hiểu thêm: www.cbs.edu.vn

Công ty CBS Vietnam là công ty 100% vốn đầu tư của Nhật Bản
http://www.kk-cbs.co.jp/vietnam
Chia sẻ
Công ty TNHH MTV C.B.S Việt Nam đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn