Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công Ích Thanh Niên Xung Phong

Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích TNXP 15 năm xây dựng thương hiệu
- Công tác phối hợp giữ gìn trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn Thành phố
- Công tác bảo vệ khách du lịch
- Nhiệm vụ quản lý và bảo vệ rừng phòng hộ Cần Giờ
- Nhiệm vụ đảm bảo giao thông, phục vụ nhân dân qua lại hai huyện Cần Giờ và Nhà Bè liên tục 24/24
Chia sẻ
Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công Ích Thanh Niên Xung Phong đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn