Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Nhà Hàng - Khách Sạn Phạm Vân

Nhà hàng khách sạn Phạm Vân " Sakura" được thành lập 13-11-2013 . Chuyên nghành dịch vụ ăn uống và lưu trú . Sau hơn 2 năm đi vào hoạt động Nhà hàng khách sạn Phạm Vân " Sakura" đang từng bước phát triển .
Chia sẻ
Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Nhà Hàng - Khách Sạn Phạm Vân đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn