Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Nhà Hàng - Khách Sạn Phạm Vân

Nhà hàng khách sạn Phạm Vân " Sakura" được thành lập 13-11-2013 . Chuyên nghành dịch vụ ăn uống và lưu trú . Sau hơn 2 năm đi vào hoạt động Nhà hàng khách sạn Phạm Vân " Sakura" đang từng bước phát triển...
Chia sẻ

Việc làm Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Nhà Hàng - Khách Sạn Phạm Vân tuyển dụng

Đã tìm thấy 2 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty TNHH MTV Dịch Vụ Nhà Hàng - Khách Sạn Phạm Vân

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn