Công ty TNHH MTV đóng tàu Thịnh Long tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: Khu 8, Thị Trấn Thịnh Long, Hải Hậu, Nam Định

Website:

Công ty TNHH MTV đóng tàu Thịnh Long 100% vốn Nhà nước
Được thành lập tháng 9 năm 2011, với công nghệ, trang thiết bị hiện đại. lĩnh vực sản xuất: đóng tàu biển, kết cấu thép, cấu kiện nổi, linh kiện điện tử, sản xuất tuabin. Kế hoach sản xuất năm 2012 và các năm tiếp theo là rất lớn. hiện nay công ty có nhu cầu tuyển dụng nhân lức: 30 kỹ sư các nghành nghề (kỹ sư Vỏ tàu thủy, Máy tàu thủy, Điện, chế tạo cơ khí) 200 công nhân các ngành nghề. 100 lao động phổ thông.

Tài khoản chưa xác thực

Công ty TNHH MTV đóng tàu Thịnh Long đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn