Công ty TNHH MTV DV Y Tế Hồng Phong

Công ty TNHH một thành viên dịch vụ y tế 555 là một công ty tham gia vào quản lý đầu tư của các tổ chức y tế bệnh viện chủ yếu phát triển quản lý đầu tư, thông qua mô hình quản lý hiện đại để giúp giải quyết các vấn đề thắc mắc bệnh lí của bênh nhân, bảo mật sự riêng tư...
Chia sẻ

Việc làm Công ty TNHH MTV DV Y Tế Hồng Phong tuyển dụng

Đã tìm thấy 5 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty TNHH MTV DV Y Tế Hồng Phong

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn