Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận

Công ty Lâm nghiệp Bình Thuận là Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Thành lập năm 1991.

Website: lamnghiepbinhthuan.com
Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực sau:

- Khai thác, chế biến gỗ và lâm sản.
- Trồng rừng nguyên liệu. Trồng cây nông nghiệp (bao gồm các loại cây công nghiệp, cây ăn quả, cây lương thực).
- Thiết kế khai thác lâm sản, thiết kế trồng rừng, dịch vụ kỹ thuật nông, lâm nghiệp.
- Sản xuất kinh doanh, chế biến nông sản. Chăn nuôi
- Kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ, du lịch và du lịch sinh thái.
Chia sẻ
Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn