Công Ty TNHH MTV MM XNK Chí Thảo tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: 365 Tân Hương Quận Tân Phú

Website: www.chithaogroup.com.vn

Công ty bao gồm 2 lĩnh vực kinh doanh chính: May Mặc và phân phối gạch nhập khẩu

Tài khoản chưa xác thực

Công Ty TNHH MTV MM XNK Chí Thảo đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn