Công Ty TNHH MTV MM XNK Chí Thảo tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: 365 Tân Hương Quận Tân Phú

Điện thoại: 08 6296 9435

Website: www.chithaogroup.com.vn

Công ty bao gồm 2 lĩnh vực kinh doanh chính: May Mặc và phân phối gạch nhập khẩu

Tài khoản chưa xác thực

Công Ty TNHH MTV MM XNK Chí Thảo Tuyển dụng

Đã tìm thấy 0 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty TNHH MTV MM XNK Chí Thảo

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn