Công ty TNHH MTV Phát Triển Công Nghệ MHS tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: Số 32 Đường Phú Thứ - P.Phú Sơn - Tp.Thanh Hóa

Website: www.mhssoft.com

Công ty TNHH MTV phát triển công nghệ MHS được thành lập ngày
09-05-2013. Trải qua quá trình hoạt động, công ty TNHH MTV phát triển công nghệ MHS đã trở thành đơn vị tiên phong trong lĩnh vực sản xuất, gia công phần mềm, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, cung cấp các giải pháp và dịch vụ công nghệ thông tin ở khu vực Bắc Miền Trung và cả nước.

Tài khoản chưa xác thực

Công ty TNHH MTV Phát Triển Công Nghệ MHS đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn