Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường miền Nam tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: Số 30, đường 3, khu phố 4, phường Bình An, quận 2, TP.HCM - ĐT: 0938872468

Website: www.tmn.com.vn

Chi nhánh Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường miền Nam - Xí

nghiệp Trắc địa Bản đồ 301 là doanh nghiệp Nhà nước, trực thuộc Bộ Tài nguyên và

Môi trường.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh, tư vấn, dịch vụ trong các lĩnh vực: Đo đạc bản

đồ, môi trường, đất đai……. 

Địa chỉ: Số 30, đường 3, khu phố 4, phường Bình An, quận 2, TP.HCM

ĐT: (08) 54020346; Website:www.tmn.com.vn


Chia sẻ
Tài khoản chưa xác thực

Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường miền Nam đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn