Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường miền Nam tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: Số 30, đường 3, khu phố 4, phường Bình An, quận 2, TP.HCM - ĐT: 0938872468

Website: www.tmn.com.vn

Chi nhánh Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường miền Nam - Xí

nghiệp Trắc địa Bản đồ 301 là doanh nghiệp Nhà nước, trực thuộc Bộ Tài nguyên và

Môi trường.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh, tư vấn, dịch vụ trong các lĩnh vực: Đo đạc bản

đồ, môi trường, đất đai……. 

Địa chỉ: Số 30, đường 3, khu phố 4, phường Bình An, quận 2, TP.HCM

ĐT: (08) 54020346; Website:www.tmn.com.vn

Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường miền Nam Tuyển dụng

Đã tìm thấy 2 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường miền Nam

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn
Nhân Viên Đo Đạc Và Quản Lý Đất Đai, Địa Chính- Cao Đẳng, Trung Cấp

Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường miền Nam

Hồ Chí Minh 7-10 triệu 02-04-2017
Kỹ Sư Trắc Địa, Quản Lý Đất Đai, Địa Chính

Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường miền Nam

Hồ Chí Minh 7-10 triệu 20-04-2017

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn