Công Ty TNHH MTV TM Nhựa Vinh Phát

Sản xuất tất cả các đồ dùng từ Nhựa
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ


Read more: http://masocongty.vn/company/1308084/cong-ty-tnhh-mot-thanh-vien-thuong-mai-nhua-vinh-phat.html#ixzz6EIAbfvir
Chia sẻ
Công Ty TNHH MTV TM Nhựa Vinh Phát đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn