CÔNG TY TNHH MTV TRÁI MẬN ĐỎ

Trái Mận Đỏ là một thành viên của Công ty Cổ phần M.O.I chuyên về ngành thực phẩm. Trái Mận Đỏ được thành lập nhằm mang lại cơ hội phát triển kinh doanh một cách bền vững cho Đối tác.
Lĩnh vực hoạt động chính:
1. Phân phối thực phẩm:
Cung cấp cho những đối tác...
Chia sẻ
CÔNG TY TNHH MTV TRÁI MẬN ĐỎ đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn