Công ty TNHH Mỹ Thuật Trường Bình

Công ty TNHH Mỹ Thuật Trường Bình
Công ty được thành lập từ năm 2004 hoạt động trong lĩnh vực thương mại. Ngành nghề hoạt động kinh doanh chính
1, Xây dựng nhà các loại
2, Hoàn thiện công trình xây dựng
3, Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
4, Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
5, Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
6, Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chia sẻ
Công ty TNHH Mỹ Thuật Trường Bình đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn