Cong ty TNHH Neo Optical tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: Tieu Khu 1 - Cum Cn Thi Tran Neo, Yen Dung, Bac Giang

Điện thoại: 0987498601

Website:

Cong ty TNHH Neo Optical chuyen ve linh vuc san xuat cac san pham ve kinh mat.

Tài khoản chưa xác thực

Cong ty TNHH Neo Optical Tuyển dụng

Đã tìm thấy 0 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty Cong ty TNHH Neo Optical

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn