CÔNG TY TNHH NEW WIDE ( VIỆT NAM)

Công ty TNHH New Wide Việt Nam là 100% Đài Loan chuyên sản xuất và gia công hàng may mặc.
Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác
Chia sẻ
CÔNG TY TNHH NEW WIDE ( VIỆT NAM) đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn