Công ty TNHH Ngọc Kim tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: 56 Khâm Thiên - Đống Đa

Điện thoại: 0989190646

Website:

CÔNG TY TNHH NGỌC KIM
VPGD : 56 Khâm Thiên - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại : 04 3516 1988 - 04 2219 8028
Email : chamsockhachhang@nefertiti.com.vn

Tài khoản chưa xác thực

Công ty TNHH Ngọc Kim Tuyển dụng

Đã tìm thấy 0 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty TNHH Ngọc Kim

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn