Công ty TNHH Ngọc Kim tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: 56 Khâm Thiên - Đống Đa

Website:

CÔNG TY TNHH NGỌC KIM
VPGD : 56 Khâm Thiên - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại : 04 3516 1988 - 04 2219 8028
Email : chamsockhachhang@nefertiti.com.vn

Tài khoản chưa xác thực

Công ty TNHH Ngọc Kim đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn