CÔNG TY TNHH NGÔI SAO NHỎ

Hoạt động chính: Mua bán lịch, nguyên liệu, phụ liệu, máy móc thiết bị ngành in, in lụa, danh thiếp, thiệp cưới, thiệp mời, bao thư, giấy tiêu đề, dịch...
Chia sẻ
CÔNG TY TNHH NGÔI SAO NHỎ đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn