CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY TÀU BIỂN HYUNDAI VINASHIN tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: 01 Mỹ Giang – Ninh Phước – Ninh Hòa – Khánh Hòa

Website: hyundai-vinashin.com

Công ty TNHH Nhà Máy Tàu Biển Hyundai Vinashin (HVS) là Công ty liên doanh giữa tập đoàn Công nghiệp nặng Hyundai của Hàn Quốc và Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) được thành lập năm 1996. Lĩnh vực kinh doanh của HVS là đóng mới tàu biển.

Tài khoản chưa xác thực

CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY TÀU BIỂN HYUNDAI VINASHIN đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn