Công ty TNHH Olympus Pacific Minerals Việt Nam tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: 644-646 Ngô Quyền, Đà Nẵng

Website: www.olympuspacific.com

Công ty TNHH Olympus Pacific Minerals Vietnam hoạt động trong lĩnh vực khai thác mỏ, có công ty mẹ tại Canada với 4 mỏ vàng đang khai thác - 2 mỏ vàng tại Việt Nam (Mỏ Vàng Bồng Miêu & Mỏ Vàng Phước Sơn - Quảng Nam) và 2 mỏ vàng tại Malaysia (Bau). Với hệ thống quản lý tiêu chuẩn quốc tế, môi trường làm việc năng động và chuyên nghiệp, mở ra nhiều cơ hội thăng tiến cho các ứng viên trẻ, tài năng và ham học hỏi.

Tài khoản chưa xác thực

Công ty TNHH Olympus Pacific Minerals Việt Nam đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn