Công Ty TNHH Optima Power Tools Việt Nam.

Công ty Optima Power Tools Việt Nam, với vai trò là một trong những căn cứ sản xuất trọng điểm, được thành lập vào tháng 6 năm 2019, với khoản đầu tư 20 triệu đô la Mỹ, công suất sản xuất hàng năm là 3 triệu bộ (kiện), chủ yếu chịu trách nhiệm sản xuất và tiêu thụ các dòng dụng cụ làm...
Chia sẻ

Việc làm Công Ty TNHH Optima Power Tools Việt Nam. tuyển dụng

Đã tìm thấy 2 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty TNHH Optima Power Tools Việt Nam.

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn