Công ty TNHH Otsuka OPV tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: Lầu 12, 58 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3

Website:

On January 2003, Otsuka was granted the Investment License in Vietnam by the Vietnamese Government, with 100% foreign fund, co-operate with OPV to establish Otsuka OPV Co., Ltd. having the factory to manufacture IV solutions in Vietnam

Tài khoản chưa xác thực

Công ty TNHH Otsuka OPV đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn