CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM ÁT THÊ NA

Cty Phần Mềm có vốn đầu tư nước ngoài, có văn phòng đại diện tại San Francisco.
Chuyên nghiệp trong cả linh vực phần mềm tài chính lẫn xuất khẩu phần mềm
Ban lãnh đạo bao gồm những nhà phát triển phần mềm quốc tế với bề dầy kinh nghiệm, chúng tôi yêu thích việc phát triển phần mềm
Lượng khách hàng sắn có và lượng dự án đang có đều phát triển rất tốt.

- Foreign invested Software Company, 12 years in operation, with offices in San Francisco, Ho Chi Minh city.
- Specialize in both local financial software segment and business software outsourcing.
- Tight-nit group of independent professional software developers. Management comprises of highly skilled & experienced international software developers; we love doing software business.
- Good portfolio of existing customers and on-going projects
Chia sẻ
CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM ÁT THÊ NA đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn