Công ty TNHH Phần Mềm DaMi

Công ty Phần mềm DaMi (DaMi Software Solution) là đơn vị chuyên sâu về phát triển và cung cấp các giải pháp phần mềm kế toán và quản trị doanh nghiệp.
Các sản phẩm đã phát triển và bán ra thị trường hiện nay:
* Phần mềm Kế toán và Quản trị doanh nghiệp SimSoft.Net 8.1
* Phần mềm Kế toán SimSoft 7.1
* Phần mềm in Hóa đơn DaMi PubInvoice 2012
* Phần mềm Quản lý Nhân sự và Tính lương DaMi HR 4.0
Chia sẻ
Công ty TNHH Phần Mềm DaMi đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn