Công ty TNHH Phát Triển Công nghệ Môi Trường Gia Hưng

- Lĩnh vực hoạt động sản xuất và kinh doanh chính:
- Phân bón, nguyên liệu sản xuất phân bón
- Dinh dưỡng chăn nuôi thú y, nuôi trồng thuỷ sản
- Chế phẩm sinh học, hoá chất xử lý và cải tạo môi trường ô nhiễm
Chia sẻ
Công ty TNHH Phát Triển Công nghệ Môi Trường Gia Hưng đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn