Công ty TNHH Phát triển công nghệ và hạ tầng kỹ thuật Côn Sơn tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: 55 Nguyễn Quý Đức, Quận Thanh Xuân

Điện thoại: 04-38542346

Website: www.conson.com.vn

Thành lập năm 2003, ngành nghê kinh doanh: tư vấn thiết kế, lắp đặt các hệ thống Mạng viễn thông, công nghệ thông tin, điện tử, điện nhẹ, tự động hóa.

Tài khoản chưa xác thực

Công ty TNHH Phát triển công nghệ và hạ tầng kỹ thuật Côn Sơn Tuyển dụng

Đã tìm thấy 0 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty TNHH Phát triển công nghệ và hạ tầng kỹ thuật Côn Sơn

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn