Công ty TNHH Phát triển công nghệ và hạ tầng kỹ thuật Côn Sơn tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: 55 Nguyễn Quý Đức, Quận Thanh Xuân

Website: www.conson.com.vn

Thành lập năm 2003, ngành nghê kinh doanh: tư vấn thiết kế, lắp đặt các hệ thống Mạng viễn thông, công nghệ thông tin, điện tử, điện nhẹ, tự động hóa.

Tài khoản chưa xác thực

Công ty TNHH Phát triển công nghệ và hạ tầng kỹ thuật Côn Sơn đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn