CÔNG TY TNHH PHOENIX SHOES TRADING

CÔNG TY TNHH PHOENIX SHOES TRADING
Ngành nghề kinh tế

Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
Bán buôn gạo
Bán buôn thực phẩm
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chia sẻ
CÔNG TY TNHH PHOENIX SHOES TRADING đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn