Công ty TNHH PI VINA DANANG

Công ty TNHH PI Vina Danang thuộc tập đoàn Poong In, 100% vốn đầu tư Hàn Quốc, chuyên sản
xuất, gia công hàng may mặc xuất khẩu ( áo thời trang woven, blouse,…)
Chia sẻ
Công ty TNHH PI VINA DANANG đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn