Công ty TNHH PLV

PLV Co., Ltd. is an export manufacturing company that currently produces Baseball Gloves and ships to the United States of America, Canada and select Asian countries.
Established in 2003 (as Samho Co., Ltd.), PLV Co., Ltd was one of the first companies in the Trang Bang Industrial Park to be operational. In 2012, the company was acquired by a Filipino investor and...
Chia sẻ
Công ty TNHH PLV đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn