CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ SAMIL VINA tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: Ấp Bình Phướng B Phường Bình Chuẩn Thuận An Bình Dương

Điện thoại: 06506260247

Website:

Công ty quốc tế samil vina chuyen ngành san xuát hàng may mạc 100% vón han quóc
được thành lập từ nam 2010

Tài khoản chưa xác thực

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ SAMIL VINA Tuyển dụng

Đã tìm thấy 0 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ SAMIL VINA

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn