CÔNG TY TNHH SAN MIGUEL PURE FOODS (VN) tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: Ấp Cầu Sắt, Xã Lai Hưng, Bến Cát

Website:

Công ty TNHH San Miguel Pure Foods (VN) là một trong những Trang Trại tập trung quy mô lớn ở Việt Nam với các hoạt động chăn nuôi theo mô hình "tự cung cấp, tự sản xuất".
Lĩnh vực hoạt động gồm:
+ Trang trại nuôi heo
+ Nhà máy chế biết thức ăn gia súc
+ Cung cấp thịt tươi cho thị trường
+ Cung cấp thít đã chế biến

Tài khoản chưa xác thực

CÔNG TY TNHH SAN MIGUEL PURE FOODS (VN) đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn