Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Long Xing tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: 79 ấp 4 - Xã Nhị Bình - Huyện Hóc Môn - TP Hồ Chí Minh

Website:

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Long Xing
Ngành nghề: Cơ khí ứng dụng kỹ thuật

Tài khoản chưa xác thực

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Long Xing đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn