Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại M&A

About M&A Art Tiles
- Established since 11/2014
- Manufacture Art Tiles & Home Décor
- Primary products:
+ Art Tiles (made by different materials: cement, ceramic, composite, concrete,...etc)
- Secondary Service: Home Decor & Interior design
- Focus customer: Architect, Designer, Interior & Construction company, Construction and...
Chia sẻ

Việc làm Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại M&A tuyển dụng

Đã tìm thấy 1 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại M&A

Vị trí tuyển dụng Khu vực Mức lương Hạn nộp HS
Nhân Viên Vận Hành Kiêm Trợ Lý Sản Xuất Tại Lái Thiêu Bình Dương

Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại M&A

Bình Dương 7-10 triệu 01-09-2019

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn