Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Pute

Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học
Sản xuất và gia công cáp đồng trịc, cáp quang, cáp an ninh, cáp dữ liệu, cáp dây và phụ kiện, thiết bị mạng, vật liệu cáp
Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác
Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại
Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
Bán buôn cáp đồng trục, cáp quang, cáp an ninh, cáp dữ liệu, cáp dây và phụ kiện, thiết bị mạng, vật liệu cáp, thiết bị điện truyền thông .Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn (không lập cơ sở bán buôn) các hàng hóa không thuộc danh mục hàng hóa cấp xuất khẩu, cấm nhập khẩu và danh mục hàng hóa không được phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (Đối với các trường hợp phải cấp Giấy phép kinh doanh để thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính Phủ về việc quy định chi tiết Luật thương mại và Luật quản lý và ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư có trách nhiệm liên hệ Sở Công thương để thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh, giấy phép lập cơ sở bán lẻ (nếu có) theo đúng quy dđịnh (trừ các trường hợp không phải cấp giấy phép kinh doanh quy định tại Điều 6 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP)).
Chia sẻ
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Pute đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn