Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại và xuất nhập khẩu Minh Ngọc tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: Cụm Cn Tân Hồng, Bình Giang, Hải Dương

Website:

Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại và xuất nhập khẩu Minh Ngọc là doanh nghiệp chuyên sản xuất, gia công hàng may mặc trong nước và xuất khẩu. Để mở rộng quy mô sản xuất, Công ty đã xây dựng xưởng sản xuất mang tên Nhà máy may xuất khẩu Minh Ngọc tại cụm công nghiệp xã Tân Hồng, Bình Giang, Hải Dương.

Tài khoản chưa xác thực

Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại và xuất nhập khẩu Minh Ngọc đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn