Cong ty TNHH Sapporo Vietnam tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: Khu Cong Nghiep Viet Hoa, Duc Hoa 3, Huyen Duc Hoa, Long An

Website:

Chung toi la cong ty lien doanh giua Vinataba va cong ty Sapporo cua Nhat Ban, chuyen san xuat va kinh doanh bia Sapporo tren thi truong Vietnam.

Tài khoản chưa xác thực

Cong ty TNHH Sapporo Vietnam đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn