CÔNG TY TNHH SHIN TONG. tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: 75/3 KP. Khánh Hội, TT.Tân Phước Khánh, Huyện Tân Uyên, Bình Dương

Website:

Công ty TNHH Shin Tong với ngành nghề xây dựng, lắp đặt, sửa chữa...

Tài khoản chưa xác thực

CÔNG TY TNHH SHIN TONG. đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn