Công ty TNHH SITC Việt Nam tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: Rm 419-421, Td Business Center, Lo 20A, Lê Hồng Phong, Hải Phòng

Website:

Công ty TNHH SITC Việt Nam là Công ty Liên doanh giữa Hãng tàu SITC Singarpore và Công ty cổ phần đại lý vận tải Safi, được thành lập từ tháng 5 năm 2009. Đến năm 2011 chúng tôi có 7 tuyến tàu cập cảng Hải Phòng 01 tuần và 7 tuyến tàu cập cảng Tp.Hồ Chí Minh 1tuần.

Tài khoản chưa xác thực

Công ty TNHH SITC Việt Nam đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn