CÔNG TY TNHH SƠN DAVIS tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: Thửa Đất số 329, Tờ Bản đồ 42, Ấp An Sơn, Xã An Điền, huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

Website:

Là công ty chuyên sản xuất các loại sơn, bột trét tường.

Tài khoản chưa xác thực

CÔNG TY TNHH SƠN DAVIS đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn