Công ty TNHH SWIFT FREIGHT LOGISTIC tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: 54 Phan Đăng Lưu, P5, Quận Phú Nhuận, Tp. Hcm

Website: swiftfreightlogistics.com

Công ty TNHH SWIFT FREIGHT LOGISTIC là công ty vận chuyển hàng hóa liên vận.
Hoạt động các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải (dịch vụ đại lý tàu biển, dịch vụ đại lý vận tải đường biển, dịch vụ giao nhận hàng hóa, làm các thủ tục hải quan. Kinh doanh vận tải đa phương thức.)

Tài khoản chưa xác thực

Công ty TNHH SWIFT FREIGHT LOGISTIC đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn