Công ty TNHH SX DV TM Bình Triệu

- Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại

- Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại

- Sản xuất xe có động cơ

- Sản xuất thân xe có động cơ, rơ moóc và bán rơ moóc

- Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có...
Chia sẻ
Công ty TNHH SX DV TM Bình Triệu đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn