CÔNG TY TNHH SX TM HOÀNG ANH THÚY NHI

Công ty ZCON TECHNOLOGIES, chuyên sản xuất máy móc trong nghành xây dựng như:
- Máy sản xuất cống bê tông, bán tự động và hoàn toàn tự động
- Các hệ thống vận chuyển cấu kiện bê tông bán tự động hoặc tự động
- Các hệ thống thử tải và thử áp suất nước cho cấu kiện bê tông
- Trạm trộn bê tông
- Hệ thống chuyển bê tông tự động
- Khuôn thép cho các sản phẩm bê tông đúc sẵn như dầm, cột...
Chia sẻ
CÔNG TY TNHH SX TM HOÀNG ANH THÚY NHI đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn