Công ty TNHH SXKD Việt Nam Trung Hoa tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: Ql 183, Xã Đồng Lạc, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

Website:

100% vốn đầu tư của Trung Quốc, chuyên sản xuất chỉ may các loại tiêu thụ tại thị trường trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài.

Tài khoản chưa xác thực

Công ty TNHH SXKD Việt Nam Trung Hoa đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn