Công ty TNHH SXKD Việt Nam Trung Hoa tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: Ql 183, Xã Đồng Lạc, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 03203758788

Website:

100% vốn đầu tư của Trung Quốc, chuyên sản xuất chỉ may các loại tiêu thụ tại thị trường trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài.

Tài khoản chưa xác thực

Công ty TNHH SXKD Việt Nam Trung Hoa Tuyển dụng

Đã tìm thấy 0 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty TNHH SXKD Việt Nam Trung Hoa

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn