Công ty TNHH Target Agriculture Việt Nam

Công ty có vốn đầu tư 100% nước ngoài. Sếp là người Đức nên công ty cần người biết làm báo cáo và trình bày báo cáo bằng tiếng anh khi có vấn đề phát sinh.
Chia sẻ
Công ty TNHH Target Agriculture Việt Nam đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn