Công ty TNHH Thăng Long tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: Số 18 - K121 - Trung Kính- Cầu Giấy - Hà Nội

Điện thoại: 7830870

Website:

Công ty hoạt động kinh doanh trong lĩch vực văn phòng phẩm và thiết bị văn phòng đã được 5 năm. Đối tuợng khách hàng là các công ty, tổ chức trên địa bàn Hà Nội.

Tài khoản chưa xác thực

Công ty TNHH Thăng Long Tuyển dụng

Đã tìm thấy 0 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty TNHH Thăng Long

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn