Công ty TNHH Thăng Long tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: Số 18 - K121 - Trung Kính- Cầu Giấy - Hà Nội

Website:

Công ty hoạt động kinh doanh trong lĩch vực văn phòng phẩm và thiết bị văn phòng đã được 5 năm. Đối tuợng khách hàng là các công ty, tổ chức trên địa bàn Hà Nội.

Tài khoản chưa xác thực

Công ty TNHH Thăng Long đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn