Công Ty TNHH Thăng Vũ

Công Ty TNHH Thăng Vũ
Lô số 3, Đường Số 5a, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hoàn thiện sản phẩm dệt chi tiết: Nhuộm màu sợi, vải, hàng dệt, nhuộm gia công
Chia sẻ
Công Ty TNHH Thăng Vũ đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn