Công ty TNHH Thép VAS An Hưng Tường

VAS AN HƯNG TƯỜNG

Thành lập ngày 08/01/1998 theo Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 3700256179, thay đổi lần
thứ 07 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương cấp ngày 08/03/2011.
Vốn điều lệ : 650.000.000.000 đồng
Vốn đầu tư của Chủ sở hữu : 650.000.000.000...
Chia sẻ

Việc làm Công ty TNHH Thép VAS An Hưng Tường tuyển dụng

Đã tìm thấy 5 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty TNHH Thép VAS An Hưng Tường

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn