Công ty TNHH Thịnh Cường

Thinh Cuong is a young private trading company with strong interests in export business. Our most desired dream is to bring more Vietnamese products to join the world market.

Separate from an "over 10 years experienced" company dealing in chemical for domestic market, Thinh Cuong has been established in 2005 to exploit the possibility to export Chemical & Agricultural products of Vietnam.
Chia sẻ
Công ty TNHH Thịnh Cường đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn